Augustus 2013 - Implementatie VoIP scheiding en prioritering
Van een grote intenationale onderneming kregen we de vraag om hun locale netwerk voor twee vestigingen geschikt te maken voor VoIP. Het ging om een op Cisco gebaseerd netwerk. we hebben het voiceverkeer afgesplitst in een apart VLAN en hebben de prioriteitstelling van het verkeer in dat VLAN 8021q aangepast. Buiten het VLAN laten we de prioriteit stellen door middel van de DSCP bits in de L3 header. Op zich geen ingewikkelde klus ware het niet dat Cisco wel een heel uitgebreide QoS featureset heeft. Dit gecombineerd met de nodige proprietary protocols maakte dat we toch even moesten opletten.

Juni 2013 - Performance test en Referentiebezoek Power Line Communications
Als vervolg op een eerdere opdracht over de inzet van Power Line Communications op een middenspanningsnetwerk hebben we nu een veldtest uitgevoerd en op referentiebezoek aan een leverancier van deze producten gweest. Onze conclusie is dat het hier om een specifieke technologie gaat voor een specifieke toepassing. Wat opvalt is dat communicatie over middenspannings of hoogspanningsnetwerken zich als een broadcast medium gedraagd. Alles is in principe met alles verbonden. Er is dus extra regelwerk nodig om te voorkomen dat kostbare bandbreedte verloren gaat aan hertransmissies. In het veld hebben we een performance van ongeveer 30Mbit/s gemeten. Vergeleken met Ethernet/IP netwerken is dit natuurlijk heel weinig, maar vergeleken met mobiele netwerken is het best goed. Een langere proefopstelling zal moeten uitwijzen hoe stabiel deze technologie op langere termijn is. Over dit eerste resultaat zijn we echter niet ontevreden.

Mei 2013 - CCTV
We hebben een nieuwe uitdaging. Een groot aantalnetwerk moet gekoppeld worden op een veilige en redundante manier. Veilig is niet eens het grootste probleem. Dat is de redundancy. Op twee fysiek gescheiden locaties veilige netwerkkoppelingen maken vergt uitwisseling van statusinformatie van de communicatiesessies. Anders vallen bij overname van de koppeling door de redundante firewall de bestaande sessies uit. Locaal zijn hier voldoende opties voor met CARP en PFSync. Werkt dit echter ook samen met BGP over fysiek gescheiden locaties? We weten het niet zeker. Tijd om wat te proberen in ons lab..

Maart 2013 - Veilige en redundante netwerkkoppelingen
We hebben een nieuwe uitdaging. Een groot aantalnetwerk moet gekoppeld worden op een veilige en redundante manier. Veilig is niet eens het grootste probleem. Dat is de redundancy. Op twee fysiek gescheiden locaties veilige netwerkkoppelingen maken vergt uitwisseling van statusinformatie van de communicatiesessies. Anders vallen bij overname van de koppeling door de redundante firewall de bestaande sessies uit. Locaal zijn hier voldoende opties voor met CARP en PFSync. Werkt dit echter ook samen met BGP over fysiek gescheiden locaties? We weten het niet zeker. Tijd om wat te proberen in ons lab..

Februari 2013 - Bedrijfsnetwerkbescherming - 2
Next Generation Firewalls; Deep Packet Inspection; Intrusion Detection and Prevention System... Er is een keur aan kreten om aan te geven dat er op vele manieren risico's zijn m.b.t. tot de integriteit van bedrijfsnetwerken. We proberen ons hoofd koel te houden en hierin een zinvolle richting te kiezen. Niet iedere bescherming is geschikt voor iedere situatie en het creëren van complexiteit helpt al helemaal niet een veilige situatie te realiseren. We hebben daarom een keuze gemaakt uit L3, L7,IDPS en End Point Securityproducten. Door gespecialiseerde producten goed geconfigureerd en beheerd te implementeren denken we het merendeel van onze klanten voldoende bescherming te kunnen bieden.

december 2012 - Transmissie over het middenspanningsnetwerk
Een nieuwe klant heeft ons gevraagd om te kijken naar de performance en operationele inzet van transmissieapparatuur voor middenspanningsnetwerken (10-24kV). Een heel andere tak van sport zo blijkt. Het is even wennen aan de bandbreedtes die echt een factor kleiner zijn dan we gewend zijn, maar op zich een boeiende klus. Injecteren van transmissiedata op hoogspanningskabels is een vak apart zo blijkt.

September 2012 - Bedrijfsnetwerkbescherming
We zijn formeel van start gegaan met beowolff (zie www.beowolff.nl) Dit nieuwe onderdeel zal zich volledig gaan richten op bedrijfsnetwerkbeveiliging. Als eerste starten we met een laag2-4 firewall. We leveren de hard- en software als ook de configuratie, het onderhoud, helpdesk en management.

Augustus 2012 - Diverse adviesdiensten op netwerk en beveilgingsgebied
We hebben een leuke opdracht voor diverse diensten op netwerk, beveilgings en netwerkbeheeractiviteiten. We kunnen er helaas gezien onze rol in de diverse werkzaamheden niet teveel over zeggen.

Juli 2012 - Bedrijfsnetwerkbescherming
We deden al langer network security audits. We hebben alleen gemerkt dat klanten naast advies ook graag assistentie willen bij de praktische invulling van deze adviezen en het actieve beheer en/of configuratie van ingezette apparatuur. Na lang nadenken of dit onze onafhankelijkheid in advies niet zou compromitteren hebben we besloten voor deze vraag een apart bedrijf te starten onder de naam BeoWolff. GoudsConcept blijft zich volledig richten op netwerk ontwerp en netwerk performance metingen terwijl BeoWolff actief producten voor netwerkbeveiliging gaat leveren en ondersteunen. Wij verwachten vanaf 1 september met BeoWolff te kunnen starten.

Mei en Juni 2012 - Netwerk architectuur richtlijnen
Bij een netwerk ontwerp wordt vaak gedacht dat dit een eenmalige technische vertaling is van communicatiebehoeften naar een technische invulling in de vorm van een netwerk. Dit is echter maar een deel van het verhaal. De diensten die met de netwerken worden geleverd zijn meestal niet statisch. Er kunnen uitbreidingen van diensten naar nieuwe- of bestaande locaties worden gevraagd. Ook kunnen parameters als bandbreedte veranderen of er kunnen geheel nieuwe diensten ontstaan. Dit maakt dat het handig is om een soort meta ontwerp (of architectuur) van een netwerk te maken. Hierin staan de overkoepelende regels die bepalend zijn bij het maken van een specifiek netwerkontwerp. Zaken als ondersteunde netwerkdiensten, initiŽle capaciteitsplanning, plaatsing van manipulatiepunten, inzet van technologie en vooral wat een aanleiding is om deze algemene architectuurrichtlijnen te herzien vormen de belangrijkste onderdelen van deze richtlijnen. In opdracht van een klant stellen we deze algemene architectuurrichtlijnen op. Een leuke klus die we met plezier doen!

April 2012 - Netwerkdiensten
De vertaling van diensten die met een netwerk geleverd worden naar resource gebruik in een netwerk is altijd een lastige. Vragen als: wat zijn precies de kenmerkende performance parameters; hoe wordt het capaciteitsbeslag op een netwerk berekend; etc zijn lastig eenduidig te beantwoorden. Om hierin duidelijkheid te krijgen heeft een klant ons gevraagd om een vertaling van diensten naar netwerkdiensten te maken. Netwerkdiensten zijn in dit verband op specifieke netwerk performance criteria ingedeelde en gestandaardiseerde diensten. Voordeel is dat netwerk ontwerp, -capaciteitsplanning en benutting eenvoudiger zijn te bepalen waardoor complexeiteit in het managen van operationele netwerken afneemt. Bijkomend voordeel is dat bij het netwerkontwerp maar met een beperkt aantal netwerkdiensten rekening hoeft te wprden gehouden.

Maart 2012 - Firewalls en netwerkbescherming
We zijn ons aan het verdiepen in de (on)mogelijkheden van een firewall en wat zoal relevant is bij het installeren en onderhouden van een professionele firewall in een MKB situatie. Wat ons is opgevallen is dat er veel verschillende soorten firewalls worden aangeboden en dat een echt succesvolle inzet van een firewall meer inhoud dan een 'doos' plaatsen tussen het bedrijfsnetwerk en de boze buitenwereld. We willen proberen om het woud aan technische kreten, mogelijkheden, opties, filters etc. inzichtelijk en begrijpelijk te maken. We willen onze klanten zo zelfstandig mogelijk krijgen in het beheren en onderhouden van hun firewall. Buiten deze serieuze overwegingen vinden we het buitengewoon boeiend om ons te verdiepen in de firewalls. In de basis zijn dit routers met een gespeciaiseerde functie. De mogelijkheden zijn haast onbeperkt, maar dat is ook gelijk de valkuil van zo'n apparaat. Binnenkort meer informatie op deze site.

Februari 2012 - Glasvezelstructuur
Voor een grote gemeente stellen we de ontwerpregels voor hun glasvezelinfrastructuur op. Dit is de basis voor alle netwerken die er later gebruik van maken en daarom significant voor de kosten die later op de hogere lagen van het OSI model moeten worden gemaakt. Dit vergt de nodige afwegingen in initiŽle investeringen of latere operationele kosten. Een leuke klus waar we ons best doen de afweging lange/korte termijn, eenmalige investering/operationele kosten zo goed mogelijk te maken en daarbij zoveel mogelijk duidelijkheid en structuur te bieden.

Januari 2012 - Getest op netwerkgedrag: Twee camera's van Bosch
We hebben een tweetal camera's van Bosch op netwerkgedrag getest (de NBC-255-P en de NBC-265-P; een gewone IP camera en een HD camera). Opvallend was dat de camera's nogal gevoelig zijn voor netwerk verstoringen. Netwerk latency, -packet loss of bandbreedtebeperkingen resulteren allemaal in het zelfde gedrag: schokkende beelden. Daarmee bedoelen we beelden die fracties van seconden tot secondenlang stilstaan en daarna weer verder gaan. De oorzaak zit 'm in het gebruikte protocol (TCP-IP). Dit geeft dat er hertransmissies worden gedaan bij verstoringen waardoor de communicatiestroom al snel gaat 'hikken'. Bij realtime verkeer is dat natuurlijk een probleem, zeker als er geen tot weinig buffering is. Opmerkelijk is wel dat TCP-IP wordt gebruikt en niet een echt realtime protocol.

Als er minder bandbreedte beschikbaar is, dan kan dit in de camera worden ingesteld. De camera verlaagt dan de resolutie waardoor er minder bandbreedte nodig is. De kwaliteit van de weergave gaat dan natuurlijk wel achteruit. Bij een netwerk met niet gegarandeerde bandbreedte bestaat natuurlijk het risico dat de beeldkwaliteit laag wordt ingesteld om die zeldzaam optredende flessenhals in bandbreedte met de daarbij behorende 'schokkende beelden' te voorkomen. De afweging die dan van de CCTV operator wordt gevraagd is: wat heeft u liever: af en toe schokkende beelden of een lagere resolutie? Geen fijne afweging. Prioriteiten tussen verkeerstromen kan dit probleem oplossen.

Meer informatie of vragen? Neem vandaag nog contact met ons op en maak een afspraak. Wellicht kunnen we iets voor u betekenen...

November 2011 - Op de pijnbank: G-224 VoIP centrale van Positron
Eťn van onze relaties vroeg ons eens een kritische blik te werpen op de G-244 VoIP centrale van Positron. Een op het oog volwaardige VoIP-centrale voor het MKB. We hebben een opstelling gemaakt en na wat gebruikelijke strubbelingen (firmware updates) hebben we de centrale werkend gekregen. Onze conclusie: best een aardig apparaat voor z'n geld. Loopt niet over van de features, maar is probleemloos uit te breiden tot 50 telefoons. Lees hier de resultaten van de netwerktest

Oktober 2011 - Minimalisatie fibergebruik
Wegens budgetbeperking kregen we de vraag om een ontwerp te herzien zodanig dat het fibergebruik minimaal is. Op zich geen enkel probleem. Kunst is wel om deze keuzes bewust te maken en alle consequenties goed te overzien voordat daadwerkelijk een keuze wordt geÔmplementeerd. Het is onze toegevoegde waarde om dit zo goed mogelijk inzichtelijk te maken.

September 2011 - Network discovery
We hebben hard gewerkt aan onze netwerk discovery tools. Doel is om een totaal onbekend en ongedocumenteerd netwerk toch inzichtelijk te maken. Natuurlijk zonder dat er verstoringen optreden. Een combinatie van slimme IP pakketjes, goed luisteren (snifferen) en SNMP blijkt het beste te werken. Wel is de fysieke structuur van een L2 netwerk moeilijk te achterhalen. De komende maand gaan we onze toolset integreren en verder optimaliseren. Het is nu nog wat veel handwerk.

We hebben ook onze website in een nieuw jasje gestoken. Belangrijkste verschil is de opbouw van de site (dat wat dus eigenlijk niet zichtbaar is). We kunnen nu eenvoudiger onze site aanpassen en hebben ook geen speciale programma's meer nodig die onnodig veel onbegrijpelijke HTML codes uitspuwen.

Augustus 2011 - Uitgifte/beheer IP-adressen
Door een landelijke operator zijn we benaderd om een strategie op te zetten voor de uitgifte en het beheer van IP adressen op hun netwerk. Een theoretishe klus waarvoor we ons gaan verdiepen in IP adres administratie, logische netwerk segmentatie en routering van verkeer. Het is boeiend om mee te kunnen denken over de uitdagingen die een grote netwerk operator zoal heeft.

Juli 2011 - Visualisatie en meting
Een leuke en uitdagende opdracht gekregen om het netwerk dat gebruikt wordt voor verkeersmanagement van een grote gemeente in Nederland inzichtelijk te maken en te controleren op performance parameters. Dit is een leuke opdracht waarin we voluit kunnen gaan met onze tools.

Juni 2011 - VoIP readiness meting
Met succes een VoIP readiness meting uitgevoerd voor een grote bouwonderneming in Noord-Holland. Conclusie: het netwerk voldoet maar heeft ingrepen nodig om de prioriteiten tussen de diverse verkeersstromen goed te kunnen stellen.

Verhuisd
Per 1 juni 2011 zijn we verhuisd naar Hoge Gouwe 7 (tegenover ons huidige pand). We hebben nu meer ruimte waardoor we ons lab aanzienlijk kunnen uitbreiden. U bent natuurlijk van harte welkom om eens langs te komen. Een demo van opmerkelijk netwerk gedrag is altijd mogelijk.

April 2011
We hebben opdracht gekregen om het netwerk voor de spoorzone Delft te ontwerpen. Dit is een uitdagende klus omdat over dit netwerk naast alle kritische spoor applicaties ook de veiligheidsinstallaties van de spoor zullen draaien. Een zeer robuust en betrouwbaar netwerk is dus nodig.

Februari 2011
We hebben inmiddels twee VoIP centrales uitgebreid getest. Hieruit is gebleken dat beide VOIP centrales anders reageren op een gemanipuleerde netwerkverbinding.

Verschillen die ons opgevallen zijn:
» De geluidskwaliteit van VoIP centrale 1 was beter dan VoIP centrale 2.
» De betere geluidskwaliteit vertaalt zich ook in een hoger bandbreedte gebruik.
» Het belangrijkste verschil is echter dat VoIP centrale 1 bij verslechterende netwerk parameters de verbinding verbreekt. VoIP centrale 2
blijft (zij het met slechte geluidskwaliteit) veel langer functioneren. » De kritische parameters zijn: (VoIP centrale 1 vs VoIP centrale 2)    • Latency: 700msec - 5000msec (de IP office heeft vooral een steeds langzamere call setup);
   • Packet loss: 10% - 25%;
   • Kritische bandbreedte: 150kbit/s - 30kbit/s.

Lees hierover meer door hier te klikken.

Januari 2011
We hebben met succes een simulator voor netwerk gedrag gebouwd. Met deze simulator kunnen we zaken als latency, jitter, packet loss, protocol distortion, etc. simuleren. Dit geeft ons de mogelijkheid om voor applicaties die van een netwerk gebruik maken in een geconditineerde omgeving de netwerk-tolerantie te bepalen. Als eerste toepassing hebben we een drietal VOIP centrales op de pijnbank gelegd. De resultaten volgen spoedig op deze website.

Geboeid door onze activiteiten?
Neem contact met ons op en maak vandaag nog een afspraak! Wellicht kunnen we iets voor u betekenen...